308 Visuaalinen myyntityö, finaali

Finalistit

 • Akseli Arokivi, Savon ammattiopisto
 • Fanni Hämäläinen, Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
 • Ninja Laeslehto, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Siiri Nurminen, Perho Liiketalousopisto
 • Nino Pajunen, Valkeakosken ammattiopisto
 • Laura Piipponen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Eelin Seger, Axxell Utbildning ab
 • Ellen Ylikulju, Raahen Porvari- ja Kauppakoulu

Kansainvälinen kilpailija

 • Kristof Fejes (Unkari)

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Visuaalinen myyntityö pohjautuu liiketalouden perustutkinnon, merkonomin koulutusohjelman tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Kilpailija toteuttaa elämyksellisiä ja kaupallisia esillepanoja sekä tapahtumamarkkinoinnin visuaalista toteuttamista erilaisille kohderyhmille.

Kilpailu muodostuu kolmesta päivätehtävästä, jotka toteutetaan yksilötöinä. Jokainen päivätehtävä muodostuu kolmesta erillisestä arvioitavasta kokonaisuudesta, moduulista, jotka ovat:

 • Moduuli 1. Työtehtävän toteuttaminen
 • Moduuli 2. Työsuoritus ja tulos
 • Moduuli 3. Itsearviointi

 

Moduuli 1. Kaupallisen myyntialueen suunnittelu ja toteutus myymäläkalusteille
Stadium Outlet Joensuu
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 3 h 45 min, 30 p

Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa myyntialue, joka koostuu mallinukesta ja myymäläkalusteista. Esillepanon rakentamisessa tulee erityisesti huomioida tuotteiden käyttöyhteys ja yhteistyökumppanin liikeidea. Kilpailijan tulee tuottaa myyntialueeseen vaadittava asiakasinformaatio. Työsuorituksessa tulee huomioida: yrittäjyys, työturvallisuus, työhyvinvointi, kestävä kehitys ja työprosessin hallinta. Lopputuloksessa tärkeää on kaupallisuus, informatiivisuus, visuaalinen ilme, elämyksellisyys ja trendit.

Kilpailijan tulee osata perustella tekemänsä somistus- ja esillepanoratkaisut huomioiden annetut kriteerit sekä tunnistaa oman työnsä vahvuudet ja kehityskohteet.

 

Moduuli 2. Elämyksellisen ja innovatiivisen esittelypöydän suunnittelu ja toteutus yhteistyökumppanin tarinoita mukaillen
Joensuun Verhotalo
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 6 h 30 min, 40 p

Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa elämyksellinen ja innovatiivinen esittelypöytä yhteistyökumppaneiden tuotteista. Kilpailijan tulee huomioida yhteistyökumppaneiden tarinat ja luoda niihin soveltuva visuaalinen ilme. Tehtävän asiakasinformaatio tuotetaan sähköisesti älypuhelimella, tabletilla tai kilpailijan omalla tietokoneella yrityksen tarinoihin sopivalla tavalla. Opiskelija tuottaa kuvin ja tekstein asiakasinformaatiota sosiaaliseen mediaan.

Työsuorituksessa tulee huomioida: työturvallisuus, työhyvinvointi, kestävä kehitys ja työprosessin hallinta. Lopputuloksessa  on tärkeää, että työn visuaalinen ilme vastaa yhteistyökumppaneiden tarinoita ja siinä näkyy kaupallisuus, tuotteiden muokattavuus ja uusiokäyttö, elämyksellisyys sekä trendit. Asiakasinformaation tulee vastata nykypäivän sosiaalisen median hyödyntämistä markkinoinnissa. Kilpailijan pitää osata perustella tekemänsä somistus- ja esillepanoratkaisut huomioiden annetut kriteerit sekä tunnistaa oman työnsä vahvuudet ja kehityskohteet.

 

Moduuli 3. Tehtävä yhteistyöyrityksen tuotteilla huomioiden ekologisuuden ja kestävän kehitykseen
Realisointipalvelu Vatanen
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 4 h, 30 p

Kilpailijan tehtävä on rakentaa valitsemiensa tuotteiden kautta tarinan ja suunnitella ja toteuttaa esillepano niin, että tarina on siitä ymmärrettävissä. Esillepanoa suunnitellessa kilpailijan tulee valita kohderyhmä, johon tuotteet vetoavat. Kilpailijan tulee tuottaa esillepanoon sopiva asiakasinformaatio. Työsuorituksessa tulee huomioida: yrittäjyys, työturvallisuus, työhyvinvointi, kestävä kehitys, työprosessin hallinta ja lopputuloksessa kohderyhmä, teema, visuaalinen ulkonäkö, elämyksellisyys, uusiokäyttö ja lajin luonne. Kilpailijan pitää osata perustella tekemänsä somistus- ja esillepanoratkaisut huomioiden annetut kriteerit sekä tunnistaa oman työnsä vahvuudet ja kehityskohteet.

 

Tehtävien laajuus ja käytettävissä oleva aika

Kaikki tehtävät ovat arvioinnin suhteen tasaveroisia. Kilpailuun käytettävä aika yhteensä 14 h 45 min.

 

Pääasialliset arviointikriteerit

Moduuli 1. Kaupallisen myyntialueen suunnittelu ja toteutus myymäläkalusteille
Stadium Outlet Joensuu

 • Työtehtävän toteuttaminen, 30 p
 • Työsuoritus ja tulos, 60 p
 • Itsearviointi, 10 p

Moduuli 2. Elämyksellisen ja innovatiivisen esittelypöydän suunnittelu ja toteutus yhteistyökumppanien tarinoita mukaillen
Joensuun Verhotalo

 • Työtehtävän toteuttaminen, 30 p
 • Työsuoritus ja tulos, 60 p
 • Itsearviointi, 10 p

Moduuli 3. Tehtävä yhteistyöyrityksen tuotteilla huomioiden ekologisuuden ja kestävän kehitykseen
Realisointipalvelu Vatanen

 • Työtehtävän toteuttaminen, 30 p
 • Työsuoritus ja tulos, 60 p
 • Itsearviointi, 10 p

 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Visuaalisen myyntityön arviointi koostuu tuomarien tekemästä laadullisesta ja määrällisestä arvioinnista arviointikriteerien mukaisesti. Kilpailijaa arvioi vähintään kolme tuomaria. Tuomareista vähintään yksi on työelämän edustaja ja lisäksi arvioijina toimii oppilaitoksen edustajia. Päätuomari päättää yhteisen keskustelun pohjalta annettavan pistemäärän.

Osaamisvaatimuksena on, että kilpailija hallitsee somistusmateriaalien ja graafisen materiaalin käytön sekä huomioi materiaalien uusiokäytön. Kilpailija osaa tuottaa asiakasinformaation toteuttamiinsa esillepanoihin hyödyntäen älylaitteita sekä soveltaa visuaalisen myyntityön esillepanotekniikoita. Kilpailijan on myös osattava arvioida omaa työtään sekä pystyttävä toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kokonaispistemäärä on 100 pistettä. Se muodostuu seuraavista moduuleista; työtehtävän toteuttaminen (30p), työsuoritus ja lopputulos (60p) sekä itsearvionti (10 p).

 

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

Kilpailun järjestäjä toimittaa kilpailupaikalle kalusteet ja tehtävien suorittamiseen tarvittavat tuotteet. Kilpailija tuo mukanaan asiakasinformaation tuottamista varten kilpailupaikalle kannettavan tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen. Koneissa ja laitteissa tulee olla valmius käyttää internetiä ja ne tulee voida liittää kilpailupaikan verkkoon ja tulostimeen. Kilpailussa käytettävät koneet ja laitteet tulee jättää tarkastettavaksi akkreditoinnin yhteydessä ennen varsinaisia kilpailupäiviä. Kilpailun järjestäjä varaa tuotteiden siistimiseen mahdollisesti tarvittavat välineet, kuten silitysraudat ja -laudat.

 

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Visualistin työkalupakin, jossa on työssä tarvittavat piensomistustarvikkeet, kannettavan tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen verkko- ja tulostusvalmiuksilla. Laitteissa tulee olla yhteensopivuus myöhemmin ilmoitettaville ohjelmille.

 

Esimerkkitehtävä

Tehtävä perustuu Skills Finland ry:n tehtäväpankin vanhoihin tehtäviin ja sitä voidaan muuttaa maksimissaan 30%.

Tehtävät ja arvioinnit löytyvät tehtäväpankista tästä linkistä.

 

Kilpailujen aikataulu

Maanantai 20.5.2019 – Kilpailujen ilmoittautumis- ja avajaispäivä

9.00 Kilpailijoiden akkreditointi alkaa Areenalla.
Kilpailijat tuovat työvarusteet ja tarvikkeet kilpailualueelle.
Joensuu Areena
10.30 – 13.00 Lounasaika. Käytössä yliopiston ravintolat Carelia ja Aura. Itä-Suomen yliopisto, ravintolat
13.30 Joukkueiden ohjeistus avajaismarssia varten.
Joensuu Areena,
pääsuora
13.58 Joukkueet marssivat aakkosjärjestyksessä, oppaiden johtamina jäähallille
avajaisia varten.
Joensuu Areena,
pääsuora
14.00 – 15.30 Taitaja2019 avajaiset (avoin tapahtuma) Joensuu jäähalli
16.00 – 17.30 Kilpailijoiden, tuomareiden ja lajin toimijoiden yhteistoiminta-aika lajialueella.
Lajivastaava antaa turvallisuuteen ja käytännön asioihin liittyvän ohjeistuksen.
Päätuomari esittelee toimijat ja antaa kilpailun kulkuun liittyvän ohjeistuksen.
Ohjattu tutustuminen kilpailualueeseen, koneisiin ja laitteisiin.
Joensuu Areena
16.30 Juryn, joukkueenjohtajien ja kilpailuhuoltajien yhteispalaveri. Joensuun Tiedepuisto,
rakennus 1,
Louhela-sali

Tiistai 21.5.2019 – 1. kilpailupäivä, klo 8.00 – 18.00

8.00 – 12.00 Taitaja2019 Visuaalinen myyntityö -kilpailu alkaa

Kilpailupäivän aloitusinfo kilpailijoille ja kilpailuhuoltajille 15 min.
Kilpailuaika 3 h 45 min.

Stadium Outlet
Joensuu
12.00 – 12.30 Lounasaika ja mahdollisuus tutustua muihin lajeihin. Lajialueet
12.30 – 14.30 Arviointi ja palaute Lajialueet
14.30 – 18.00 Tutustuminen johonkin alan liikkeeseen/paikkaan Joensuussa
(sis. välipalatarjoilu kilpailija + huoltaja)

Keskiviikko 22.5.2019 – 2. kilpailupäivä, klo 8.00 – 18.00

8.00 – 12.00 Kilpailupäivän aloitusinfo kilpailijoille ja kilpailuhuoltajille 15 min.
Kilpailuaika 3 h 45 min.
Joensuun Verhotalo
12.00 – 12.30 Lounasaika ja mahdollisuus tutustua muihin lajeihin. Lajialueet
12.30 – 15.15 Kilpailutehtävä jatkuu, aikaa 2 h 45 min. Välipala lajialueella. Lajialueet
15.15 – 18.00 Arviointi ja palaute. Lajialueet

Torstai 23.5.2019 – 3. kilpailupäivä, klo 8.00 – 12.00

8.00 – 12.00 Kilpailupäivän aloitusinfo kilpailijoille ja kilpailuhuoltajille 15 min.
Kilpailuaika 3 h 45 min.
Realisointipalvelu
Vatanen, Joensuu
12.00 Kilpailut päättyvät kaikissa lajeissa
12.00 – 12.30 Lounasaika.
12.00 – 13.30 Arviointiaika. Lajialueet
13.30 – 14.00 Kolmannen kilpailupäivän tulokset julkaistaan lajialueella kilpailuhuoltajalle.  Lajialueet
14.00 – 15.00 Kilpailijoiden palautekeskustelu ja valmistautuminen päättäjäisiin.
16.00 – 17.30 Taitaja2019 päättäjäiset (avoin tapahtuma)

Mitalistit marssivat oppaiden ohjaamina Jäähallille merkatuille paikoille.
Muut joukkueen jäsenet, kilpailijat ja huoltajat voivat valita paikkansa vapaasti
Jäähallin vapaasta katsomon osasta.

Joensuu jäähalli

 

Tuomarit

 • päätuomari Satu Uronen, Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
 • Satu Saarelainen, Stadium Outlet
 • Kaisu Kantelinen, Realisointipalvelu Vatanen
 • Ulla Lehtinen, Joensuun verhotalo
 • Sari Eronen, Kekäle Kitee
 • Tarja Vainionpää, Savon ammattiopisto
 • Marja-Leena Pajusaari, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Katri Martikainen, Riveria
 • Kirsi Salmelainen, Riveria
 • Maiju Syvänperä, Gradia
 • Oona Rytkönen, Sisustussuunnittelu Decona