314 Turvallisuusala, finaali

Finalistit

 • Karoliina Kalpio, Koulutuskeskus Salpaus
 • Petra Kasurinen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Toni Makkonen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Essi Nurminen, Koulutuskeskus Salpaus
 • Samu Pottonen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Samuel Tiili, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Eveliina Vaittinen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Turvallisuusalan laji koostuu kuudesta (6) osiosta, jotka suoritetaan kolmen päivän aikana:

Moduuli 1. Rikosilmoitinjärjestelmän ohjelmointi (turvajärjestelmien käyttö)
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 30 min, 20 p

Kilpailijan tehtävänä on käyttöasetusten ohjelmointi tehtäväohjeen mukaan (käyttäjätasot, pvm ja klo aika, viikonloput ja pyhät). Tehtävässä käytetään valmiiksi asennettua järjestelmää.

Moduuli 2. Vartijan koulutukseen sisältyvä koe (vartijan peruskoulutus)
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 90 min, 15 p

Kilpailija tekee vartijan koulutukseen sisältyvän kokeen; Vartijan peruskoulutus

Moduuli 3. Riskikartoitus (turvallisuusalan toiminta)
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 120 min, 15 p

Kilpailija suorittaa riskien arvioinnin annettuun asiakasyritykseen. Tehtävänä on tuottaa kirjallinen dokumentti, jossa kilpailija raportoi tekemänsä havainnot, päätelmät ja ehdotukset kohteen turvallisuutta edistäviksi toimenpiteiksi.

Riskien arviointi tehdään kilpailijalle jaettavan materiaalin perusteella. Kohteeseen tutustuminen ja avainhenkilön haastattelu on korvattu virtuaali materiaalilla (VR-lasit + video). Varamenetelmänä käytetään videota, joka katsotaan tietokoneen näytöltä.

Välineet:

 • VR-lasit + video
 • sähköinen riskikartoituksen raportti
 • sähköinen riskien arviointilomake

Moduuli 4. Pelastustoiminnan johtaminen ennen viranomaisen saapumista (turvallisuusalan toiminta)
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 20 min, 15 p

Kilpailija toimii piirivartijana ja hänen tehtävänään on johtaa pelastustoimia auto-onnettomuustilanteessa ennen viranomaisen saapumista. Selvyyden vuoksi tehtäväaluetta on tarpeen mukaan rajattu merkintänarulla.

Kilpailijan tulee johtaa pelastustoimia ennen viranomaisen saapumista. Mahdollisissa muissa asioissa kilpailijan tulee toimia vartiointiohjeen ja tilanteen edellyttämällä tavalla.

Arvioidaan seuraavat kokonaisuudet: Asiakaspalvelutaidot, vuorovaikutus ja viestintä, työturvallisuus sekä työhyvinvointi.

Moduuli 5. Fyysisen työ- ja toimintakyvyn mittaaminen turvallisuusalan tehtävissä (turvallisuusalan toiminta)
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 15 min, 15 p

Tehtävä jakaantuu kahteen osioon:

 • Ensimmäisessä osiossa mitataan kilpailijoiden fyysistä toimintakykyä erilaisia fyysisiä suoritteita sisältävän radan avulla. Suoritus pisteytetään kilpailijoiden loppuajan perusteella. Kilpailija saa aikasakkoa, mikäli hän jättää suorittamatta jonkun osasuorituksen tai suorittaa sen väärin tai väärällä tekniikalla. Aikasakot on määritelty etukäteen.
 • Heti perään ilman palautusta suoritettavassa toisessa osiossa kilpailijan tehtävänä on viedä asiakas maahan käsivarsikaato tekniikalla ja raudoittaa henkilö maassa. Osiossa arvioidaan kilpailijan kokonaissuoritusta vaihe vaiheelta poliisihallinnon määrittelemän vartijan fyysisen voimankäytön perusteiden arviointikriteerien mukaisesti.

Moduuli 6. Turvallisuustarkastustoiminta kiinniotto tilanteessa (turvallisuustarkastus)
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 15 min, 20 p

Kilpailijan tehtävänä on toimia myymälävartijan tehtävissä. Tehtävässä arvioidaan rikoksesta epäillyn kiinnioton ja turvallisuustarkastuksen työprosessin hallinta, turvallisuustarkastuksen menetelmät sekä turvallisuustarkastuksen perustana olevan tiedon hallinta. Asiakaspalvelutaidot, vuorovaikutus ja viestintä, vartijan toiminta, työturvallisuus sekä työhyvinvointi.

 

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Kilpailutehtävien kokonaisaika on max. 4 tuntia. Kokonaisaika jaetaan moduulien kesken.

 

Pääasialliset arviointikriteerit

Arvioinnissa käytetään CIS import-lomaketta. Finaalitehtävien kokonaispistemäärä on 100 pistettä. Se on jaettu seuraaviin moduuleihin sekä niiden alla oleviin arviointikohteisiin. Arvioinnin kohteisiin sisältyvät Taitaja-kilpailun pakolliset teemat (yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus), joiden painoarvo on yhteensä 5 %.

 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Arvioinneissa on mukana päätuomari sekä vähintään 9 kpl tuomareita, jotka ovat oppilaitosten turvallisuusalan opettajia sekä turvallisuusalan yhteistyökumppaneita. Toiminnallisilla rasteilla on kolme tuomaria. Arviointi toteutetaan objektiivisena sekä subjektiivisena arviointina. Maksimipistemäärä on 100 pistettä, pistelaskuun käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää.

 

Pääasialliset arviointikriteerit

Finaalitehtävien kokonaispistemäärä on 100 pistettä. Se on jaettu kuuteen moduuliin sekä niiden alla oleviin aliosioihin. Arviointikriteereissä huomioidaan Taitaja-kilpailun pakolliset teemat (yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus). Arviointikriteerit perustuvat turvallisuusalan perustutkinnon perusteiden kiitettävän tason kriteereihin.

 

Kilpailussa käytettävät välineet, materiaalit, laitteet

Kilpailupaikalta löytyvät tarvittavat välineet, materiaalit ja työkalut tehtävien suorittamiseen.

Riskikartoitus

 • tietokone
 • VR-lasit + video
 • sähköinen riskikartoituksen raportti
 • sähköinen riskien arviointilomake

Rikosilmoitinjärjestelmä

 • HHL-32PLUS/N rikosilmoitinkeskus
 • HHL-KLG/N Käyttölaite
 • ovimagneetti
 • liikeilmaisin
 • ryöstöpainike
 • kuunteleva lasirikko

 

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Kirjalliseen tehtävään tarvitaan muistiinpanovälineet ja omat/oppilaitoksensa voimankäyttövälineet (varustevyö, käsiraudat/-kotelo, avain, sumutinkotelo, TKP kotelo).

 

Esimerkkitehtävä ja arviointi kokonaisuudessaan

Tehtävät perustuvat osittain aikaisempien vuosien Taitajatehtäviin.
Voit harjoitella niitä Skills Finland ry:n tehtäväpankista.

Vartijan perustutkintoon liittyvä vartijan koulutuksen, 15 pistettä
Suoritusaika: 90 min
Painoarvo: 15 %
Kilpailija osallistuu kilpailussa pidettävään vartijan koulutuksen teoriakokeeseen.

Arviointi:
Teoriakokeessa arvioidaan oikeat vastaukset ja niistä saatu pistemäärä.

Yhteistyökumppanit:
Alvar

 

Kilpailujen alustava aikataulu

 • Tiistai 21.5.2019
  klo 9 – 16
 • Keskiviikko 22.5.2019
  klo 8 – 16
 • Torstai 23.5.2019
  klo 8 – 16

 

Tuomarit

 • päätuomari Matti Kymäläinen, Hyria
 • Marika Peuraniemi, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Jari Tammikumpu, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Sami Pajunen, Koulutuspalvelut Oy
 • Aleksi Hahtonen, Vartiointiliike Tanskanen Oy
 • Jarno Kettunen, Guru Security Oy
 • Kari Tiittanen, Guru Security Oy
 • Anssi Puustinen, Prevent 360 (AVARN)
 • Jukka Maaranen, Itä-Suomen Poliisilaitos
 • ilmoitetaan myöhemmin loput tuomareista