301 Asiakaspalvelu ja myynti, semifinaali

Semifinaalin aikataulu

Keskiviikko 30.1.2019

Semifinaalipaikkakunnat ja yhteyshenkilöt

Espoo – Prisma Sello
Thomas Vasenius, 043 824 4169, thomas.vasenius@omnia.fi

Helsinki – Prisma Kannelmäen Kaari
Sampo Niskanen, 040 531 3317, sampo.niskanen@businesscollege.fi

Jyväskylä – Prisma Keljo
Jaana Eirtovaara, 040 341 5812,  jaana.eirtovaara@gradia.fi

Oulu – Prisma Limingantulli
Noora Schroderus, 050 563 6856, noora.schroderus@osao.fi

Semifinaalikoordinaattori

Jaana Eirtovaara, Gradia
jaana.eirtovaara@gradia.fi
040 341 5812

Kilpailijamäärä

3 kilpailijaa / oppilaitoksen toimipiste

 

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Kilpailijan tehtävänä on rakentaa käyttötavaran esittelypiste, jossa hän esittelee ja myy tuotetta asiakaslähtöisesti. Kilpailutuotteena on yksi päätuote, ja päätuotteeseen liittyvä käyttöyhteystuote.

Semifinaalissa 3 kilpailijaa esittelee tuotettaan samanaikaisesti eri esittelypisteissä. Kilpailijan tulee selviytyä tuote-esittelytilanteesta yhdellä vieraalla kielellä.

Kilpailutehtävä ja tuotteet ovat samat kaikilla semifinaalipaikkakunnilla.

Tehtävän kuvaukseen saattaa tulla 30 % muutos, joka esitellään vasta kilpailupäivän alussa jaettavissa varsi-naisissa semifinaalitehtävissä.

Moduuli 1. Rakenna esittelypiste

Kilpailijan tehtävänä on rakentaa kilpailusuorituksensa aikana työturvallisuutta noudattaen esittelypiste, jossa hän esittelee ja myy päätuotetta ja käyttöyhteystuotetta.

Moduuli 2. Tuotteen esittely

Kilpailijan tehtävänä on esitellä tuotetta monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti. Kilpailijan tulee selviytyä tuote-esittelytilanteesta yhdellä vieraalla kielellä (englanti). Tuotteen esittelyssä on tuotava esiin kestävään kehitykseen ja tuoteturvallisuuteen liittyviä näkökulmia.

Moduuli 3. Tuotteen myynti

Kilpailijan tehtävänä on myydä tuote-esittelytuotetta sekä kisapaikalla ilmoitettua oheistuotetta. Tässä arviointikohteessa arvioidaan kilpailijan kykyä huomioida mahdolliset myyntiin liittyvät laskutoimitukset.

Moduuli 4. Vuorovaikutus ja viestintä

Kilpailijan tehtävänä on toimia aktiivisesti, yrittäjämäisesti ja asiakaslähtöisesti koko kilpailusuorituksen ajan. Tässä arviointikohteessa seurataan koko työsuorituksen aikaista vuorovaikusta ja yhteistyötaitoja.

 

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Tehtäväaika per kilpailukierros on 30 minuuttia. Tänä aikana opiskelija rakentaa esittelypisteen, esittelee, myy tuotetta sekä purkaa esittelypisteen. Opiskelija tekee lyhyen itsearvioinnin suorituksen jälkeen ja saa lyhyen palautteen suorituksesta tuomareilta.

 

Pääasialliset arviointikriteerit ja kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Taitaja-kilpailun pakolliset teemat ovat yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus.

Arvioinnissa on mukana vähintään 3 tuomaria, joista kaksi on yrityselämän edustajia. Jokainen tuomari arvioi kutakin kilpailijaa noin 10 minuutin jakson ajan. Tämän jälkeen tuomarit kokoontuvat yhteen ja lyhyen keskustelun jälkeen antavat suullisen palautteen kilpailijalle suorituksesta.

Esittelypisteen rakentaminen  15 p

 • Myyntipisteen rakentaminen huomioiden asiakkaat ja esittelyyn käytettävissä oleva aika  5 p
 • Työergonomia ja materiaalien käyttö  5 p
 • Työympäristön siisteys ja järjestelmällisyys  5 p

Tuotteen esittely  25 p

 • Asiakkaan kontaktointi ja aktiivisuus  5 p
 • Kiinnostuksen herättäminen  5 p
 • Tuotteesta kertominen (OEH) ja sen käytössä opastaminen  10 p
 • Kielitaidon hyödyntäminen (englannin kielellä)  5 p

Tuotteen myynti (yrittäjyys)  35 p

 • Tarvekartoitus ja tuotteen tarjoaminen sen pohjalta  10 p
 • Vastaväitteiden käsitteleminen ja/tai vaihtoehtoisten ratkaisujen esittäminen  5 p
 • Käyttöyhteystuotteen huomiointi  5 p
 • Myyjän laskutoimitukset  5 p
 • Ostoehdotuksen tekeminen ja kaupan päättämiseen vaikuttavien tekijöiden hyödyntäminen  5 p
 • Lisämyynti  5 p

Vuorovaikutus ja viestintä  25 p

 • Asiakaspalveluasenne: käyttäytyminen, eleviestintä, hymy ja katsekontakti  5 p
 • Selkeä puhe, asiakaslähtöinen kieli  5 p
 • Kyselee ja kuuntelee  5 p
 • Myyntityöhön ja -ympäristöön sopivasta ulkoasusta huolehtiminen  5 p
 • Oman työn arviointi ja kehittäminen (itsearviointi)  5 p

Yhteensä  100 p

 

Kilpailussa esiteltävä tuote

OralB PRO 2-2700. Päätuotteen yhteydessä voi olla käyttöyhteystuotteita.

 

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailun järjestäjä varaa kilpailupaikalle esittelypisteen rakentamiseen tarvittavat materiaalit sekä esiteltävät tuotteet. Kilpailijan ei tarvitse tuoda kilpailusuorituspaikalle tullessaan mitään. Huomaa kuitenkin tuote-esittelyyn sopiva pukeutuminen ja valmistautuminen kilpailutilanteeseen.

 

Tehtäväpankki

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.