314 Turvallisuusala, semifinaali

Semifinaalin aikataulu ja paikka

Tiistai 29.1.2019

Koulutuskeskus Salpaus, Opintie 1, 18200 Heinola

Semifinaalien järjestäjän yhteyshenkilö

Tommi Jaatinen, 044 708 0183, tommi.jaatinen@salpaus.fi

Semifinaalikoordinaattori

Markus Jussila, Riveria
markus.jussila@riveria.fi
050 577 7816

Kilpailijamäärä

ei rajoitusta

 

Kilpailutehtävien rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Kokonaiskilpailu koostuu neljästä (4) itsenäisestä moduulista, jotka on toteutettu yhteistyössä turvallisuusalan eri toimijoiden kanssa.

Moduuli 1. Vartijan koulutukseen liittyvä teoriakoe, 25 p

Kilpailija osallistuu vartijan koulutukseen liittyvään väliaikaisen vartijan teoriakokeeseen. Suoritusaika 1 h.

Moduuli 2. Rikosilmoitinjärjestelmän HHL käyttö, 25 p

Kilpailijan tehtävänä on opastaa rikosilmoitinjärjestelmän käyttö siivouspalveluja tuottavan yrityksen edustajalle, joka myöhemmin opastaa järjestelmän käytön omille työntekijöilleen. Opastuksessa arvioidaan seuraavat kokonaisuudet: asiakaspalvelu, vuorovaikutus ja viestintä, yrittäjyys, kestävä kehitys sekä rikosilmoitinjärjestelmän käyttö. Opastukseen käytettävä aika max 10 min.

Tehtävässä käytettävä laitteisto HHL-32PLUS/N keskus ja HHL KLG/N käyttölaite.

Moduuli 3. Turvatarkastuksen asiakaspalvelu, 25 p

Turvatarkastustehtävässä suoritetaan yleisötilaisuuteen saapuvien henkilöiden turvallisuustarkastus, joka suoritetaan käsin tai teknistä apuvälinettä käyttäen. Tarkastuksessa on huomioitava tapahtumajärjestäjän sekä poliisin tapahtumaan liittyvässä lupapäätöksessä määräämät asiat. Tehtävässä arvioidaan seuraavat kokonaisuudet: Asiakaspalvelutaidot, vuorovaikutus ja viestintä, turvatarkastustoiminta, ajankäyttö, työturvallisuus sekä työhyvinvointi.

Moduuli 4. Tarkastuskierros vartiointikohteessa, 25 p

Suorittaja toimii vartijana. Vartija suorittaa vartio-ohjeen mukaisen tarkastuskierroksen asiakaskohteessa. Tehtävässä arvioidaan seuraavat kokonaisuudet: Asiakaspalvelutaidot, vuorovaikutus ja viestintä, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus, paloturvallisuus, raportointi.

Moduulit 2,3 ja 4 suoritetaan rastitehtävinä. Yhden rastin suoritukseen on aikaa maksimissaan 10 min.

 

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Kilpailutehtävien kokonaisaika on max. 4 tuntia. Kokonaisaika jaetaan moduulien kesken.

 

Pääasialliset arviointikriteerit

Semifinaalitehtävien kokonaispistemäärä on 100 pistettä. Se on jaettu seuraaviin moduuleihin sekä niiden alla oleviin aliosioihin.

Arviointikriteereissä huomioidaan Taitaja-kilpailun pakolliset teemat (yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus). Arviointikriteerit perustuvat turvallisuusalan perustutkinnon perusteiden kiitettävän tason kriteereihin.

 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Arvioinneissa on mukana päätuomari sekä vähintään 12 kpl tuomareita, jotka ovat oppilaitosten turvallisuusalan opettajia sekä turvallisuusalan yhteistyökumppaneita. Toiminnallisilla rasteilla on kolme tuomaria. Arviointi toteutetaan objektiivisena sekä subjektiivisena arviointina. Maksimipistemäärä on 100 pistettä, pistelaskuun käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää.

Vartijan työn perusteisiin ja vartijan peruskurssiin liittyvä teoriakoe, 25 p

  • Monivalintakysymykset, 10 p
  • Kirjalliset kysymykset, 1 5p

Rikosilmoitusjärjestelmän käyttö, 25 p

  • Asiakaspalvelutaidot rikosilmoitusjärjestelmän opastustilanteessa, yrittäjyys ja kestävä kehitys, vuorovaikutus ja viestintä

Turvatarkastuksen asiakaspalvelu, 25 p

  • Asiakaspalvelutaidot turvatarkastustilanteessa, työturvallisuus, työhyvinvointi, vuorovaikutus ja viestintä, ajan käyttö, 10 p
  • Turvatarkastustoiminta, 15 p

Tarkastuskierros vartiointikohteessa, 25 p

  • Tarkastuskierroksella tulee havaita kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuteen, palo- ja pelastusturvallisuuteen liittyvät turvallisuus poikkeamat ja suorittaa niiden korjaaminen, tapahtumailmoituksen tekeminen, 15 p
  • Vartiointiohjeen noudattaminen ja asiakaspalvelutaidot, työturvallisuus, vuorovaikutus ja viestintä, 10 p

 

Kilpailussa käyttävät materiaalit, laitteet ja lajialue

Semifinaalikilpailupaikalta löytyvät tarvittavat välineet käytännön tehtävien suorittamiseen. Tarvittaessa välineissä tukeudutaan yhteistyökumppaneiden- tai muiden oppilaitosten tarjoamiin välineisiin.

Kilpailijoilla on mahdollisuus tutustua ennen suoritusta turvatarkastustehtävässä käytettävän metallinilmaisinportin ja käsietsimen toimintaan.

Kilpailuympäristönä toimii Salpauksen ammattiopiston Heinolan koulutusyksikkö (Opintie 1 ja 2, Heinola). Semifinaalikilpailu järjestetään rastipiste kilpailuna.

Kilpailuun osallistuu kaksi ryhmää, toinen aamupäivällä ja toinen iltapäivällä. Mahdollisuus lounaan nauttimiseen on rastien välillä, kilpailujärjestäjä toimittaa lounastarjoilun.

 

Kilpailija tuo tullessaan

Kirjalliseen tehtävään tarvitaan muistiinpanovälineet ja koko kilpailun ajan opiskelija käyttää oppilaitoksensa työ- ja suojavarusteita.

 

Tehtäväpankki

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.